Aktivacija sertifikata

Obrade podnetih zahteva se rade svako jutro u 08:00. Sertifikat postaje aktivan nakon obrade. JIK parametar je odštampan na uređaju (17 karaktera), a aktivacioni kod je prosleđen SMS porukom prilikom izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis ili Čeka se resertifikacijaelektronski pečat.

POGLEDAJTE

Provera statusa sertifikata