Cenovnik kvalifikovanih sertifikata

Cenovnik kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis

U tabeli ispod možete pogledati varijetete medijuma na kojima se izdaje kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis. Svi varijeteti dostupni su na period od 1 do 5 godina. Cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.

*Garancija na hardverske komponente je godinu dana od dana izdavanja sertifikata.

*Cenovnik važi od 30.01.2023. godine.

Smart kartica

Smart kartica

Važi doCena
1 godine2.970,00
2 godine3.630,00
3 godine4.320,00
4 godine4.650,00
5 godina5.220,00
Smart kartica i čitač

Smart kartica i čitač

Važi doCena
1 godine4.170,00
2 godine4.830,00
3 godine5.430,00
4 godine5.850,00
5 godina6.450,00
USB token

USB token

Važi doCena
1 godine4.050,00
2 godine4.710,00
3 godine5.340,00
4 godine5.730,00
5 godina6.330,00
Pravno lice - Neregistrovano

Promena podataka

Podnesite zahtev
Pravno lice - Registrovano

Reizdavanje

Podnesite zahtev
Korporativni korisnici

Korporativni korisnici

Pokrenite aplikaciju

POGLEDAJTE

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis

Cenovnik kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat

U tabeli ispod možete pogledati varijetete medijuma na kojima se izdaje kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat. Svi varijeteti dostupni su na period od 1 do 5 godina. Cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Smart kartica

Smart kartica

Važi doCena
1 godine11.040,00
2 godine22.080,00
3 godine33.120,00
4 godine44.160,00
5 godina55.200,00
Smart kartica i čitač

Smart kartica i čitač

Važi doCena
1 godine11.040,00
2 godine22.080,00
3 godine33.120,00
4 godine44.160,00
5 godina55.200,00
USB token

USB token

Važi doCena
1 godine11.040,00
2 godine22.080,00
3 godine33.120,00
4 godine44.160,00
5 godina55.200,00
Hardware security module

HSM korisnika

Važi doCena
1 godine22.080,00
2 godine44.160,00
3 godine66.240,00
4 godine88.320,00
5 godina110.400,00

POGLEDAJTE

Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat