Cenovnik kvalifikovanih sertifikata

Cenovnik kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis

U tabeli ispod možete pogledati varijetete medijuma na kojima se izdaje kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis. Svi varijeteti dostupni su na period od 1 do 5 godina. Cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Smart kartica

Smart kartica

Važi do Cena
1 godine 2.970,00
2 godine 3.630,00
3 godine 4.320,00
4 godine 4.650,00
5 godina 5.220,00
Smart kartica i čitač

Smart kartica i čitač

Važi do Cena
1 godine 4.170,00
2 godine 4.830,00
3 godine 5.430,00
4 godine 5.850,00
5 godina 6.450,00
USB token

USB token

Važi do Cena
1 godine 4.050,00
2 godine 4.710,00
3 godine 5.340,00
4 godine 5.730,00
5 godina 6.330,00
Pravno lice - Neregistrovano

Promena podataka

Podnesite zahtev

*odnosi se samo na kvalifikovane sertifikate izdate u ESS QCA. Promena podataka podrazumeva izdavanje novog sertifikata. Trošak izrade pada na teret korisnika.

Pravno lice - Registrovano

Reizdavanje

Podnesite zahtev

*samo ukoliko je postojeći kvalifikovani sertifikat validan/aktivan i u periodu od 30 dana do isteka sertifikata. Reizdavanje podrazumeva izdavanje novog sertifikata. Trošak izrade pada na teret korisnika.

POGLEDAJTE

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis

Cenovnik kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat

U tabeli ispod možete pogledati varijetete medijuma na kojima se izdaje kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat. Svi varijeteti dostupni su na period od 1 do 5 godina. Cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Smart kartica

Smart kartica

Važi do Cena
1 godine 11.040,00
2 godine 22.080,00
3 godine 33.120,00
4 godine 44.160,00
5 godina 55.200,00
Smart kartica i čitač

Smart kartica i čitač

Važi do Cena
1 godine 11.040,00
2 godine 22.080,00
3 godine 33.120,00
4 godine 44.160,00
5 godina 55.200,00
USB token

USB token

Važi do Cena
1 godine 11.040,00
2 godine 22.080,00
3 godine 33.120,00
4 godine 44.160,00
5 godina 55.200,00
Hardware security module

HSM korisnika

Važi do Cena
1 godine 22.080,00
2 godine 44.160,00
3 godine 66.240,00
4 godine 88.320,00
5 godina 110.400,00
Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat

Reizdavanje

Podnesite zahtev

POGLEDAJTE

Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat