Cenovnik kvalifikovanih sertifikata

Cenovnik kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis

U tabeli ispod možete pogledati varijetete medijuma na kojima se izdaje kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis. Svi varijeteti dostupni su na period od 1 do 5 godina. Cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Smart kartica

Smart kartica

Važi do Cena
1 godine 2.460,00
2 godine 3.020,00
3 godine 3.580,00
4 godine 4.140,00
5 godina 4.700,00
Smart kartica i čitač

Smart kartica i čitač

Važi do Cena
1 godine 3.620,00
2 godine 4.180,00
3 godine 4.740,00
4 godine 5.300,00
5 godina 5.860,00
USB token

USB token

Važi do Cena
1 godine 3.510,00
2 godine 4.070,00
3 godine 4.630,00
4 godine 5.190,00
5 godina 5.750,00

POGLEDAJTE

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis