Izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis

Izdavanje novog kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis se izvodi u tri koraka:

  1. validacija e-mail adrese koja će biti upisana u telo sertifikata,
  2. unos podataka o korisniku sertifikata,
  3. identifikacija, izdavanje i uručenje u izabranom RA telu.

Na ovoj strani možete započeti proces unosom Vaše email adrese. Email adresu morate potvrditi u roku od 24h od prijema „one-time“ linka.

Molimo Vas da se ovom prilikom upoznate i sa politikom privatnosti i zaštite podataka o ličnosti koju ESS QCA primenjuje u procesu obrade Vaših ličnih podataka za potrebe izdavanja kvalifikovanih sertifikata.