Korporativni korisnici

Za korporativne korisnike/naručioce koji su unapred izvršili nabavku većeg broja sertifikata obezbedili smo aplikaciju preko koje mogu:

  • Unositi i menjati zahteve za sertifikatima,
  • Nadgledati izvršenje ugovora u smislu praćenja zahteva, izdavanja i isporuke sertifikata,
  • Upravljati informacijama o dostavi sertifikata krajnjim korisnicima.

Aplikaciji se može pristupiti isključivo na osnovu prijave validnim/aktivnim kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis registrovanim, prilikom evidencije ugovora naručioca, od strane ESS QCA RA operatera.

Pokrenite aplikaciju