Podnošenje zahteva

Ovde možete podneti online zahtev za izdavanje, promenu podataka ili reizdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Pravno lice - Neregistrovano

Promena podataka

Podnesite zahtev

*odnosi se samo na kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis izdate u ESS QCA. Promena podataka podrazumeva izdavanje novog sertifikata. Trošak izrade pada na teret korisnika.

Pravno lice - Registrovano

Reizdavanje

Podnesite zahtev

*prijava postojećim ESS QCA sertifikatom koji je validan/aktivan i u periodu od 30 dana do isteka. Reizdavanje podrazumeva izdavanje novog sertifikata. Trošak izrade pada na teret korisnika.

Ovde možete podneti online zahtev za izdavanje ili reizdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat.

Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat

Reizdavanje

Podnesite zahtev