Promena podataka kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis

Proces promene podataka odnosi se isključivo na validne/aktivne kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis izdate u ESS QCA. Promena podataka podrazumeva izdavanje novog sertifikata, čiji trošak izrade pada na teret korisnika.

Promena podataka kod već izdatih kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis se izvodi u četiri koraka:

  1. logovanje postojećim kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis za koji je potrebno podneti zahtev za promenu podatka,
  2. unos promene željenih podataka o korisniku sertifikata,
  3. validacija e-mail adrese koja će biti upisana u telo sertifikata,
  4. izdavanje i uručenje sertifikata u izabranom RA telu.

Podnesite zahtev