Reizdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis

Proces reizdavanja odnosi se isključivo na validne/aktivne kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis izdate u ESS QCA. Zahtev za reizdavanje može se podneti samo u periodu od 30 dana do isteka sertifikata. Reizdavanje podrazumeva izdavanje novog sertifikata, čiji trošak izrade pada na teret korisnika.

Reizdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis se izvodi u četiri koraka:

  1. logovanje postojećim kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis za koji je potrebno podneti zahtev za reizdavanje,
  2. unos zahteva za reizdavanje,
  3. validacija e-mail adrese koja će biti upisana u telo sertifikata,
  4. izdavanje i uručenje sertifikata u izabranom RA telu.

Podnesite zahtev